در مورد برنامه های مشارکت فارکس

FXOpen (اف ایکس اپن) انواع برنامه های مشارکت را مطابق هر سلیقه و بودجه‌ای عرضه می‎‌دارد.

چه تاجر تازه کار باشید چه مجرب، مدیر مالی یا سرمایه گذاری خصوصی باشید، وبلاگ نویس باشید یا صاحب وب‌سایت، فرد حقیقی باشید یا حقوقی، مؤسسه مالی یا بانک فرقی ندارد یک برنامۀ مشارکتی مناسب با شرایط و اهداف شما طراحی کرده‌ایم. شما با استفاده از پاداش متغیر شرکا و ضریب کمیسیون می‌توانید درآمد متناوبی را با تشویق تاجران دیگر به استفاده از FXOpen (اف ایکس اپن) به دست آورید. درآمد شما به عنوان شریک به تعداد مشتریان معرفی شده و حجم تجارت آنها بستگی دارد.

 

برنامۀ وفاداری

هر چه تعداد مشتریانی که از طریق لینک افيليت شما به FXOpen (اف ایکس اپن) ملحق می‌شوند و تجارت آنها بیشتر باشد، درآمد شما به عنوان شریک ما نیز بیشتر خواهد بود! با رسیدن تعداد تاجران معرفی شده و حجم تجارت آنها به میزانی خاص، مقداری سود توزیع کنندگی (ضریب افزایندۀ کمیسیون) به حداکثر کمیسیون استاندارد شراکت شما به ازای هر مشتری یا معاملۀ او اضافه خواهیم کرد.

در مورد ضریب افزایندۀ کمیسیون بیشتر بدانید...

برنامۀ افيليت چندسطحی فارکس

ما کمیسیون 3 سطح از مشتریان معرفی شده را به شرکای خود پرداخت می‌کنیم. سطح 1: پاداش شریک را از تجارت های مشتریانی می گیرید که مستقیماً از لینک افیلیت شما به FXOpen (اف ایکس اپن) ملحق می شوند. سطح 2: از تاجرانی کمیسیون می‌گیرید که از طریق افیلیت های مستقیم شما به FXOpen (اف ایکس اپن) معرفی شده اند. سطح 3: از تاجرانی کمیسیون می‌گیرید که از طریق افیلیت های "سطح 2" شما به FXOpen (اف ایکس اپن) معرفی شده اند.

بیشتر بدانید...
 

برنامۀ مشارکت برای پام

کمیسیون مشتریانی را به شما می پردازیم که در فناوری پام FXOpen (اف ایکس اپن) به ارباب یا برده تبدیلی می شوند. میزان کمیسیون به سهم ارجاع شما در تراز کلی حساب پام بستگی دارد.  اگر مشتری شما از فناوری پام به عنوان برده استفاده کند، یک سهم پاداش ارباب نیز به شما پرداخت خواهد شد (بسته به شرایط پیشنهاد ارباب).

بیشتر بدانید...