حساب باز   ورود

شرکت اف ایکس اپن 1,000 USD PAMM ECN/STP به برندۀ دور نهایی Tour IX (نهم) پرداخت می کند

تیم اف ایکس اپن وسواس زیادی برای انتخاب تأمین کنندگان PAMMماهر دارد. برای یافتن مدیران مستعد سرمایه گذاری سایر تاجران، Forex Finals - مسابقات تجاری طولانی مدت را برای حساب های زندهطراحی کرده ایم که هر کدام چهار هفته به طول می انجامد. تا کنون هشت تور برگزار شده و بسیار مؤثر بوده است. تور نهم بزودی و در روز 25 ژانویه آغز خواهد شد.تاجران محترم، خوشامدید!
برای حساب PAMM ECN/STP بهمراه 1,000 USD سپرده رقابت کنید که جایزۀ این مرحله می باشد و برای بردن جایزۀ اصلی کل 12 تور مبارزه کنید: یک حساب PAMM ECN به همراه 5000 دلار جایزه نقدی و تصاحب عنوان ارباب پام.

چه چیزهایی در مورد تور نهم باید بدانید؟
تاریخ های اصلی: 25 ژانویه تا 21 فبریه 2016
ثبتنام: از قبل باز شده؛ اگر در یکی از تورهای قبل شرکت کرده اید نیازی نیست دوباره ثبت نام کنید.  
جایزۀ نقدی: 1,400 دلار؛
برندگان:

Forex Finals Tour 9 - Forex Contest by ForexCup

  • مقام اول- یک حساب PAMM ECN/STP به همراه 1000 دلار سپردۀ نقد؛
  • مقام دوم - 200 دلار؛
  • مقام سوم - 100 دلار؛
  • مقام چهارم و پنجم - 50 دلار؛

سپرده گذاری اولیه: 100 دلار.
محدودیت های تجارت: بدون محدودیت. هر کدام از راهبردهای تجارت، ابزارهای تجارت، مشاوران متخصص (AEA، MEA و سایر موارد) و برنامه های استاندارد MT4 مجاز هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط مسابقات، لطفاً انجمن فارکس کاپ (ForexCup forum) را بازدید کنید و به تور نهم مسابقات نهایی فارکس بپیوندید !


Back...