حساب باز   ورود

مدل تجاری

مدل حقیقی ای سی ان

مدل ای سی ان دسترسی به بازار بین بانکی را در اختیار تاجران قرار می‌دهد. در مدل ای سی ان، طرف معامله شما مشارکت کنندۀ دیگر بازار است مثل بانک، سرمایه یا تاجر دیگر.

اساس FXOpen (اف ایکس اپن) ای سی ان یکی از فناوری‌های منحصربفرد تجارت مارجین فارکس است. مشارکت کنندگان ای سی ان شامل بانک، تبادلات متمرکز، شرکت های بزرگی که خدمات خود را در بازار فارکس اُ تی سی (بازاری که مرکزيت و مکان مشخصی ندارد) و سرمایه گذاران خصوصی می‌شود. FXOpen (اف ایکس اپن) نقد شوندگی رسمی و اتمام سفارش فوری و بی­اشتباه را به مشتریان خود عرضه می‌کند.

حفاظت از اطلاعات محرمانۀ شخصی مشتریان و شرکای ما از اولویت های بسیار کلیدی FXOpen (اف ایکس اپن) می‌باشد.

تجارت ای سی ان تنها به تاجران مجرب و افرادی توصیه می‌شود که اسکالپینگ را بعنوان راهبردی تجاری اصلی خود انتخاب کرده‌اند. مدل ای سی ان از اتمام بازار استفاده می‌کند، بدین معنا که سفارش شما در بازار بین بانکی اجرا خواهد شد اما قیمت اتمام ممکن است از قیمتی که شما بر اساس سفارش خود درخواست کرده‌اید متفاوت باشد.

همۀ شرکت کنندگان ای سی ان

  • همۀ شرکت کنندگان در رابطه با اتمام سفارش حقوق برابری دارند.
  • همۀ تراکنش‌ها در محیطی کاملاً شفاف رخ می‌دهد
  • همۀ مشتریان، صرف نظر از سرمایه شان، می‌توانند تأمین کنندگان و دریافت کنندۀ نقدینگی باشند.

این مدل تجاری و فناوری منحصربفرد پایۀ FXOpen (اف ایکس اپن) ای سی ان، دسترسی به نقدینگی انبوه مشارکت کنندگان متعدد بازار فارکس را در اختیار مشتریان ما قرار می‌دهد. این کار به مشتریان FXOpen (اف ایکس اپن) اجازه می‌دهد به آسانی و فوری تمام سفارش های حجیم خود را اجرا کنند.

FXOpen (اف ایکس اپن) ای سی ان رویکردی مدرن را برای تجمیع نقدینگی در صنعت فارکس به کار می برد. فناوری مبتکرانه و بسیار پیشرفتۀ آن به ما اجازه می‌دهد تا موارد ذیل را به مشارکت کنندگان بازار عرضه کنیم:

  • اسپردهای مضیقه
  • نقدینگی ای سی ان
  • نمایش عمق بازار
  • اتمام فوری و بی‌اشتباه
  • هر مشارکت کننده تأمین کننده نقدینگی است

یک حساب ای سی ان افتتاح کنید

بیشتر بدانید...