حساب باز   ورود

برنامه کش بک اف ایکس اپن

برنامه کش بک اف ایکس اپن به تاجران اجازه می‌دهد برای هر نوع تجارتی از جمله زیان آور وجه بیشتری دریافت کنند. دریافت کش بک آسان است: بدون هیچ اقدامی به حساب کمیسیون شما که بصورت خودکار باز است اضافه می شود. میزان کش بک مطابق کل مارجین بدست آمده در تمام حساب‌های تجاری مشتری مشخص می شود. این برنامه برای تمام انواع حساب های تجاری اف ایکس اپن در دسترساست: ای سی ان، اس تی پی، رمزی، میکرو، پام ای سی ان، پام اس تی پی.

مشتریان جدید از لحظه ثبت نام در 90 روز اول می‌توانند از برنامه کش بک اف ایکس اپن استفاده کنند. این برنامه برای مشتریان فعلی در دوره 90 روز از زمان پیوستن به برنامه در دسترس است (اتصال در صورت ارائه درخواست به خدمات پشتیبانی به آدرس [email protected] انجام می‌شود). حداقل کش بک 5 دلار و حداکثر 1000 دلار است. حداکثر کش بک در هر معامله 100 دلار است.

برنامه کش بک اف ایکس اپن

چطور کش بک را محاسبه کنیم؟

کمیسیون پایه مشارکت (درصد کمیسیون تجارت اف ایکس اپن یا کمیسیون استاندارد) 2.4 پیپ (قیمت گذاری 5 اعشاری) در هر معامله با حساب اس تی پی یا میکرو و 15% کمیسیون برای حساب های ای سی ان و رمزی است.

کمیسیون استاندارد با ضریب خاصی ضرب می شود که به کل مارجین استفاده شده در تمام حساب های مشتری بستگی دارد. جدول زیر ضریب های محاسبه کش بک را نشان می دهد. ستون راست جدول محاسبه کش بک کمیسیوم استاندارد 15 دلار را نشان می دهد.

Loading...

همان طور که می بینید، مقدار کش بک با افزایش مارجین کلی استفاده شده کاهش می یابد. لطفاً توجه کنید که اگر کل مارجین استفاده شده از آستانه 1.05 میلیون دلار در 90 روز بیشتر باشد، دیگر کش بکی تعلق نمی گیرد. مثال محاسبه کش بک و اطلاعات بیشتر برنامه کش بک اف ایکس اپن را می‌توانید در پایگاه دانش FXOpen (اف ایکس اپن) پیدا کنید.

مزایای برنامه کش بک اف ایکس اپن چیست؟

  • میزان کش بک می‌تواند تا 150 درصد کمیسیون استاندارد در هر معامله افزایش یابد. این مبلغ بالاترین بازپرداخت در میان کارگزاران فارکس است.
  • کش بک کاملاً خودکار است. وجوه به حساب کمیسیون مشتری واریز می شود. این وجه بلافاصله بعد از واریز برای تجارت قابل برداشت یا استفاده است.
  • این برنامه در زمان ثبت نام بدون درخواست و بصورت خودکار فعال می شود. در کل 90 روز معتبر است.

مهم: کش بک تنها در صورتی واریز می شود که با استفاده از وجوه واریزی خود تجارت کنید (پاداش‌ها مستثنی شده اند). 

هنوز مشتری اف ایکس اپن نشده‌اید؟

قصد دارم کش بک بگیرم.

از امروز کش بک فارکس دریافت کنید!