حساب باز   ورود

قیمت ها

 

* اگر قبل از داشتن شرایط حداقل حجم معاملاتی تصوری درخواست برداشت داده اید، 2.5-8.25% کارمزد از حساب شما بسته به گزینه سپرده ای که استفاده کرده اید کسر خواهد شد).