حساب باز   ورود

ارباب ها و برده ها

هر مشتری FXOpen (اف ایکس اپن) می تواند از فناوری پام به عنوان یک ارباب یا برده بهره ببرد. بر اساس اهداف، مهارتها، تجربیات تجارت و زمان در دسترس تان تنها باید تصمیم بگیرید چه نقشی قصد دارید داشته باشید.

پام برای ارباب ها

ارباب ها، تاجران مجربی هستند که تمایل دارند استراتژی های خود را با مشتریان دیگر به اشتراک بگذارند، و در عوض کارمزد یا سهمی از سود دریافت خواهند کرد.

مزایای حساب های ارباب پام

 • تعداد نامحدود برده‌ها
  فناوری پام FXOpen (اف ایکس اپن) به شما فرصت می دهد استراتژی خود را برای تعداد بیشماری از برده ها عرضه دهید، و تجارت را تنها از یک متاتریدر 4 انجام دهید.
 • پیشنهادات چندگانه بهمراه پارامترهای مختلف
  ارباب می‌تواند پیشنهادات متعددی را با شرایط متفاوت برای برده هایی که سرمایه و ظرفیت تحمل پذیری ریسک مختلفی دارند عرضه کند.
 • اختصاص سود/ضرر خودکار
  فناوری پام FXOpen (اف ایکس اپن) سودها و ضررها را بصورت خودکار بین ارباب و برده‌ها تقسیم می کند. این کار تضمین خواهد کرد که ارباب بر اساس شرایط پیشنهاداتی که به او اجازه می دهد بر فعالیت اصلی خود یعنی تجارت موفق متمرکز شود کارمزد و سهم سود خود را به موقع و دقیق دریافت کند.
 • نظارت بر عملکرد ارباب
  یک سیستم دقیق نظارت بر عملکرد است که به ارباب اجازه می دهد نتایج تجارت سابق خود را به نمایش بگذارد و بدین ترتیب برده های جدیدی را جذب کند. برده های احتمالی می‌توانند بر اساس نمودارهای بصری و قابل درکی که نتایج تجارت ارباب‌ها را نشان می دهد یک ارباب مناسب را انتخاب کنند.

بیشتر بدانید...

تجارت سودآور برای هر دو طرف کلید موفقیت است. FXOpen (اف ایکس اپن) بقیۀ مسائل را مراقبت می کند.

پام برای برده ها

هر برده تاجری است که احتمالاً زمان یا مهارت کم دارد و یا تمایل کافی برای تجارت تمام وقت فارکس ندارد. استراتژی تجارت ارباب بصورت خودکار و به نسبت همین وجوه منتخب در حساب تجارت برده اعمال خواهد شد. این کار به برده ها اجازه می دهد بدون درگیری تمام وقت در تجارت فارکس کسب سود کنند.

مزایای پام برای برده ها

 • کنترل کامل بر تأمین وجه و برداشت
  برده می تواند پول واریز کند تا در حساب پام استفاده شود یا این وجه را در هر زمانی بدون اجازۀ ارباب برداشت کند. ارباب هیچ گونه دسترسی برای واریز یا برداشت پول برده ندارد. در نتیجه مطلقاً امکان ندارد اربابی متقلب بتواند برده ای را از برداشت وجه بازدارد یا سودش را پرداخت نکند.
 • اختصاص خودکار سودها/ضررها و کارمزدها
  همۀ محاسبات (اختصاص سود و کارمزدها) بصورت خودکار، کاملاً سر وقت و بر اساس شرایط پیشنهادی صورت می گیرد که پیشتر برده ها پذیرفته بودند.
 • نظارت عمومی بر فعالیت تجارت ارباب
  انتخاب یک استراتژی پرمنفعت ارباب تصمیم دشواری است، با این حال سیستم نظارت عمومی FXOpen (اف ایکس اپن) انجام این کار را ساده تر می سازد. برده های تازه کار و مجرب با استفاده از نمودارهای بصری و قابل درک ما می توانند براحتی ارباب مناسبی را انتخاب کنند.

بیشتر بدانید...

فناوری پام FXOpen (اف ایکس اپن) ابزاری تجارت اتوماتیک ایمن و معتبری می باشد. تنها کافی است یک پیشنهاد و سود را از استراتژی های ایجادشده توسط تاجران بسیار خردمند و مجرب انتخاب کنید تا در حساب شما اعمال شود. FXOpen (اف ایکس اپن) بقیۀ مسائل را مراقبت می کند.