حساب باز   ورود

حساب پام خود را تنها با 200 دلار آغاز کنید.

اف ایکس اپن افتخار دارد که اعلام کند کمترین میزان سرمایه اولیه را برای افتتاح حسابهای پام اس تی پی و ای سی ان درخواست می کند. تنها با 200 دلار سپرده‌ می‌توانید یک حساب پام اس تی پی و تنها با 1 دلار سپرده‌ می‌توانید یک حساب ای سی ان افتتاح کنید. بعد از واریز کردن وجوه مورد نیاز، می‌توانید پیشنهادات خود را ایجاد کنید و تاجران دیگر را دعوت کنید به پام شما بپیوندند و راهبرد شما را دنبال کنند.

مزایای حساب های PAMM (پام):

  • تأمین کنندگان اف ایکس اپن پام می‌توانند تعداد نامحدودی برده داشته باشند و چندین پیشنهاد را به همراه پارامترهای مختلف ایجاد می‌کنند. سرمایه گذاران پام کنترل کاملی بر سپرده گذاری و برداشت وجه دارند.
  • برده‌ها می‌توانند با استفاده از رویۀ مهاجرت پیشنهاد در یک حساب از پیشنهادی به پیشنهادی دیگر بروند. سیسم تحلیل گستردۀ ما همچنین شامل گزینه هایی پیشرفته مثل گزارش های یک روزۀ بازار سهام به همراه اخبار دقیقه به دقیقه می شود.
  • فاصلۀ جدید تجاری کوتاه تر هفت روزه به برده‌ها اجازه می دهد تا سپرده ها و سودهای خود را در یک هفته برداشت کنند. کارمزد ارباب بعد از 7 روز محاسبه می شود و تمامی سودها به صورت خودکار تقسیم می شود؛

 

اگر هنوز مشتری اف ایکس اپن نیستید، برای افتتاح حساب پام در اینجا ثبت نام کنید.

بعد از آن برای تبدیل شدن به تأمین کنندۀ پام باید:

  • یک حساب سرمایه گذاری افتتاح کنید
  • سپرده گذاری حساب سرمایه گذاری در اف ایکس اپن من.
  • یک حساب پام افتتاح کنید و یک پیشنهاد ایجاد کنید.
  • صاحبان حساب برده را جذب کنید و جوایز خود را برای بازتولید راهبرد تجارت خود دریافت کنید.

در بخش نحوۀ عملکرد در مورد سرویس پام بیشتر بدانید.

آخرین اخبار ما را در Facebook، Twitter و Google+دنبال کنید.

سرویس مشتریان اف ایکس اپن
ایمیل: [email protected]
گفتگوی زنده (24 ساعته/5روز هفته )

 


Back...